W ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit dla Spółki FENIX HORSE poprzez działania inwestycyjne i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa” zapraszamy do złożenia ofert na dostawę linii do produkcji pasz granulowanych.

Szczegóły w pliku „Zapytanie nr 1”

Termin składania ofert (w sposób opisany w zapytaniu tj. w siedzibie firmy lub na adres mailowy michal.zakrzewski@fenix.net.pl upływa 6 września 2023. Oferty należy złożyć na formularzach podpiętych do każdego zapytania (3 załączniki składają się na jedną ofertę). Oferty podpisują osoby ujęte w reprezentacji KRS lub osoby posiadające pełnomocnictwo do składania ofert).

 

Strefa partnera

Strefa partnera

zapraszamy do współpracy

Doradztwo

Doradztwo

tabele rozmiarów, technologie